26 Październik 2014 roku

Portal Podatkowy

Aktualności

Obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r.

2014-10-21

Obwieszczenie ministra finansów z 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. (MP z 13 października 2014r., poz. 895).

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

2014-10-21

Z dniem 1 stycznia 2015r. z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 4, 18, 20, 22, pkt 23 lit. a, pkt 25 i pkt 26 lit. b, art. 2 pkt 3, 4, 5, 17, 19, 23, 24, pkt 27 lit. a–c i pkt 28 oraz art. 9, które wejdą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, tj. 1 lutego 2015 r., ⇓

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

2014-10-21

Z dniem 22 października 2014r. wchodzi w życie Rozporządzenie ministra finansów z 29 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 7 października 2014r., poz. 1350).

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaniechania podatku

2014-10-07

Z dniem 8 października 2014r. wejdzie w życie Rozporządzenie ministra finansów z 5 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 23 września 2014r., poz. 1274).

Czytaj więcej

Ustawa o zamówieniach publicznych

2014-09-23

Z dniem 19 października 2014r. wejdzie w życie ustawa z 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 18 września 2014r., poz. 1232).

Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

2014-09-17

Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (MP z 3 września 2014r., poz. 754).

Czytaj więcej

Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

2014-09-16

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych Projekt przewiduje rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami.

Czytaj więcej

Ustawa o informatyzacji urzędów

2014-09-05

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 22 sierpnia 2014r., poz. 1114).

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

2014-09-05

Z dniem 20 września 2014r. wejdzie w życie Rozporządzenie ministra finansów z 12 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 20 sierpnia 2014r., poz. 1095).

Czytaj więcej

Zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

2014-08-26

Z dniem 18 września 2014r. wejdzie w życie Ustawa z 26 czerwca 2014r. o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 18 sierpnia 2014r., poz. 1091).

Czytaj więcej

1 z 8  Nastepna >>
 
 

e-podatki

 

 

 


Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej

 

 

 

Wyszukiwarka OPP

 

 

 

UKS Zielona Góra

 

IC Rzepin

 

Dziennik Ustaw

 

e-Deklaracje

 

Pytania i odpowiedzi odnośnie konsolidacji