27 Listopad 2014 roku

Portal Podatkowy

Aktualności

Zmiana Ustawy o podatku dochodowym

2014-11-26

Z dniem 1 stycznia 2015r. wejdzie w życie Ustawa z 26 września 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 12 listopada 2014r., poz. 1563).

Czytaj więcej

Pomoc de minimis

2014-11-26

Z dniem 15 listopada weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 7 listopada 2014r., poz. 1550).

Czytaj więcej

Kasy rejestrujące

2014-11-18

Z dniem 1 stycznia 2015r. wejdzie w życie Rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 7 listopada 2014r., poz. 1544).

Czytaj więcej

Pomoc de minimis

2014-11-18

Z dniem 15 listopada weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 7 listopada 2014r., poz. 1543).

Czytaj więcej

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie urzędów celnych

2014-11-18

Obwieszczenie ministra finansów z 20 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 7 listopada 2014r., poz. 1541).

Czytaj więcej

Zgłoszenia celne

2014-11-18

Obwieszczenie ministra finansów z 19 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. z 4 listopada 2014r., poz. 1504).

Czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy – Kodeks pracy

2014-11-18

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 4 listopada 2014r., poz. 1502).

Czytaj więcej

Utworzenie komisji podatkowej

2014-11-05

Z dniem 30 października 2014r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2014r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz.U. z 29 października 2014r., poz. 1471).

Czytaj więcej

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

2014-11-05

Obwieszczenie ministra finansów z 18 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz.U. z 29 października 2014r., poz. 1473).

Czytaj więcej

Zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym

2014-11-05

Z dniem 30 października 2014r. weszła w życie Ustawa z 21 października 2014r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29 października 2014r., poz. 1478).

Czytaj więcej

1 z 9  Nastepna >>
 
 

e-podatki

 

 

 


Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej

 

 

 

Wyszukiwarka OPP

 

 

 

UKS Zielona Góra

 

IC Rzepin

 

Dziennik Ustaw

 

e-Deklaracje

 

Pytania i odpowiedzi odnośnie konsolidacji